Нормативни актове

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

СТРАТЕГИЯ НА ЦСОП 2023-2028 ГОДИНА    СТРАТЕГИЯ НА ЦСОП

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО БДП 2023г.ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО БДП 2023 г

.План за действие 2022г. БДП

План за действие 2021 г. БДП

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

Закон за предучилищното и училищното образование. Наредба за приобщаващото образование.

ЕТИЧЕН КОДЕКС

Top