Обучения

Записване на ученици в ЦСОП „Проф.дпн Георги Ангушев“

район Илинден, гр. София

В ЦСОП „Проф.дпн Георги Ангушев“ гр.София се извършва прием на ученици със специални образователни потребности.

Приемът в ЦСОП „Проф.дпн Георги Ангушев“ се осъществява по следния начин:

 Записване на ученици в 1ви клас в ЦСОП „Проф.дпн Георги Ангушев“

 1. Навършени седем години.
 2. Попълва се „Заявление за първи клас“, което е необходимо да се изпрати на електронната поща: 1pu@abv.bg. След получаване на заявлението, ще се свържем с Вас за допълнителна информация. Може документите да се донесат за записване на детето в сградата на ЦСОП „Проф.дпн Георги Ангушев“, район Илинден.

Необходими документи за записване на дете в 1 клас:

 1. Становище от РЦПППО-София (оригинал) (получава се от http://www.rcsf.bg/ )
  /Родителите заявяват желанието си децата им да бъдат обследвани от РЦПППО – София. Екипът обследва учениците и  взима решение, което е съобразено с техните индивидуални възможности и потребности. При решение на екипа за обучение в ЦСОП „Проф.дпн Георги Ангушев“ се издава становище, с което ученикът се насочва за обучение в ЦСОП.
 2. Молба за записване към съответното училище (оригинал) (попълва се на място)
 3. Акт за раждане (копие)
 4. ТЕЛК (копие)
 5. Актуална епикриза (копие)
 6. Документ за завършена степен (оригинал)
 7. Здравен картон и имунизационен паспорт.

Необходими документи за записване за ученици в ЦСОП 

 1. Становище от РЦПППО-София (оригинал)
 2. Молба за записване към съответното училище (оригинал) (попълва се на място)
 3. Акт за раждане (копие)
 4. ТЕЛК (копие)
 5. Актуална епикриза (копие)
 6. Документ за завършена степен (оригинал)
 7. Удостоверение за преместване
 8. Здравен картон и имунизационен паспорт.

Учениците, които се обучават в ЦСОП „Проф.дпн Георги Ангушев“ са записани в 113 СУ „Сава Филаретов“ град София, Район Илинден.

ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ЦСОП

Top